Bertolini Church Chairs in Norway- Another Success!

“Med ryddig og trygg avtale, god service og transparent prosess gjennom god informasjon underveis, har vi bare gode erfaringer med OV Import. Når vi i tillegg tar med konkurransedyktig pris og de enormt gode tilbakemeldingene vi har fått fra alle som har brukt våre stoler , kan vi komme med våre aller beste anbefalinger ut fra vår erfaring”. -Yngve Kolltveit, pastor Haanes Frikirke

Translation: “Thank you for the orderly and safe contract, good service and transparent process with good information along the way. We have only good experiences with OV Import. When we add the competitive price and the tremendously good feedback we have received from all who have used our church chairs, we can thoroughly recommend OV Import based on our experience.”–Pastor Haanes Frikirke, of Haanes Free Church in Norway

***OV Import is our dealer based in Norway. He exclusively sells Bertolini Church Chairs.